Współpraca z biurem

Podstawowym celem Biura Rachunkowego „Lider” jest nawiązanie stabilnej współpracy, opartej na obustronnym zaufaniu oraz poszukiwaniu i wdrażaniu najbardziej racjonalnych rozwiązań dla rozwoju Państwa działalności.

Swoją ofertę współpracy kieruję do firm działających na terenie całego Dolnego Śląska.

Współpraca rozpoczyna się od zawarcia stosownej umowy, na podstawie której będę prowadził w Państwa imieniu i na Państwa rzecz zlecone mi prace. Do świadczenia w pełni profesjonalnej obsługi będę prosił Państwa o udzielenie mojej osobie pełnomocnictwa do reprezentowania przed organami podatkowymi, a także podpisywania i składania w Państwa imieniu wszelkich dokumentów rozliczeniowych w tym zeznań podatkowych drogą elektroniczną.

Moje dotychczasowe doświadczenie pokazuje, iż dla przedsiębiorców korzystających z usług biura rachunkowego niezwykle ważny jest dobry kontakt ze swoim księgowym, którego niewątpliwie wymagają przeróżne zdarzenia, wymagające szybkiej i fachowej konsultacji. Stały kontakt ze mną jest możliwy w dowolny, najwygodniejszy dla Państwa sposób, tj.  telefonicznie, mailowo, poprzez skype, czy też viber lub też inne aplikacje z których chętnie Państwo korzystają i które pozwalają ograniczyć do minimum koszty rozmów.

Jedynym i bardzo istotnym comiesięcznym obowiązkiem klienta jest przekazywanie do biura kompletu dokumentów księgowych dotyczących danego miesiąca. Jest do bardzo ważne, ponieważ mając wszystkie dokumenty księgowe mogę przekazywać Państwu rzetelne informacje i przeprowadzać analizy pozwalające na faktyczną optymalizację podatkową. Z mojej praktyki wynika, że klienci – w natłoku swoich spraw – często mają kłopot z dostarczeniem kompletu dokumentów księgowych, dlatego też w początkowej fazie współpracy staram się Państwa motywować, aby przykładać do tego elementu szczególną uwagę.

Schematy współpracy

Schemat klasyczny – klient dostarcza do biura dokumenty osobiście albo pocztą kurierską, lub też dokumenty odbierane są przez biuro w siedzibie klienta. Biuro prowadzi księgi oraz archiwizuje dokumenty.

Model systematyczny – dokumenty przekazywane są do biura w postaci skanów. Biuro na bieżąco księguje otrzymane dokumenty i informuję klienta o aktualnej sytuacji finansowej. W określonym przez strony terminie następuje przekazanie oryginalnych dokumentów w dogodny dla klienta sposób. Biuro dokonuje analizy zgodności dokumentów oryginalnych ze skanami, opisuje je i archiwizuje w siedzibie biura.

Po zaksięgowaniu wszystkich dokumentów i zamknięciu miesiąca informuję Państwa w ustalony wcześniej sposób o miesięcznym wyniku finansowym oraz o powstałych w danym okresie zobowiązaniach podatkowych.