Wynagrodzenie

Każdą współpracę rozpoczynamy od spotkania i analizy Państwa potrzeb oraz planów rozwoju, specyfiki działalności i wymagań. Na tej podstawie dobieramy odpowiedni zakres obsługi i narzędzia oraz przygotowujemy indywidualną ofertę i kalkulację kosztów obsługi. Ponieważ każdy podmiot gospodarczy  jest inny, trudno jest ustalić sztywny cennik usług księgowych. Poniżej przedstawiam ogólne zasady:

Ustalenie ceny obsługi miesięcznej następuje w oparciu o następujące czynniki:

  • rodzaju ewidencji księgowej,
  • ilości dokumentów księgowych w miesiącu,
  • liczby zatrudnionych pracowników lub zleceniobiorców,
  • szczególnych wymagań klienta w zakresie dokonywania analiz, raportów z uwzględnieniem ich częstotliwości.

Zawsze bierzemy pod uwagę możliwości finansowe klientów, staramy się współpracować w sposób elastyczny i zaproponować taki model współpracy również pod względem cenowym, który zapewni satysfakcję obu stronom.

U W A G A ! !

  • osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, które zgłoszą chęć współpracy z biurem otrzymają  bezpłatną pomoc w rejestracji podmiotu